Het ontstaan van de DWAC

De dwergauto’s uit de vijftiger jaren werden al vroeg in de zestiger jaren afgedankt; ze werden daarna snel vergeten. Enkele mensen zagen het bijzondere van deze voertuigen in en begonnen in de jaren zeventig al een verzameling op te bouwen. Je kreeg ze toen nog (bijna) gratis.

Binnen de HAV (Historische Automobiel Vereniging) werd een dwergauto sectie gevormd. In 1975 en in 1976 werd al een dwergauto evenement in Denekamp gehouden, waar vooral buitenlanders kwamen. Arnold van der Goot (toen student aan de TH Twente en bekend met de HAV) wist in 1978 een aantal vrienden/studenten enthousiast te maken voor dwergauto’s.

Ze bezochten een evenement in Störy (onder Hannover, nabij Bockenem), maakten samen een film en maakten plannen om een dwergautoclub op te richten. Het groepje bestond toen naast Arnold uit Henk Tappel, Johan Schoenmaker, Sjoerd ter Burg en Erik van der Goot (broer van Arnold). Op 28 augustus 1982 kwamen 60 mensen met 20 dwergauto’s in Enschede bij elkaar; de DWAC werd opgericht. Henk Tappel werd voorzitter.

Binnen 1 jaar waren er 100 leden. In Augustus 1983 is er een eerste jaarevenement in Chaam; ieder jaar is er een dergelijk evenement, steeds op een andere plek in Nederland. De laatste jaren komen daar zo’n 230 mensen met ruim 100 dwergauto’s bij elkaar om een weekend lang bij te praten en enkele tochten te ondernemen. Tussendoor organiseren leden ook andere evenementen, waarvan een aantal jaarlijks terugkomt.

De FEHAC

De DWAC is lid van de FEHAC. De FEHAC (Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) is een organisatie die de belangen behartigt van vele tienduizenden oldtimerliefhebbers in ons land. De FEHAC lobbyt voor ons in Den Haag en in Brussel en heeft daarbij ook concrete resultaten bereikt. Bijvoorbeeld vrijstelling van houderschapsbelasting voor voertuigen van 25 jaar en ouder, intrekking van de eigen verwijderingsbijdrage voor oudere voertuigen, een aparte sloopregeling voor oldtimers, heruitgifteregelingen voor oude kentekens, toepassing oude eisen bij de APK, en wellicht volledige afschaffing van de APK voor oudere auto’s. De DWAC steunt het werk van de FEHAC; daarom is de FEHAC ook in het Huishoudelijk Reglement opgenomen (artikel 2). Het bestuur wijst een FEHAC-contactpersoon aan, die u regelmatig van het laatste nieuws op dit gebied op de hoogte houdt.

Afbeelding van het DWAC-logo en een technische tekening van de Shelter

Het DWAC-logo

In het clubvignet is een wagentje afgebeeld, dat velen van u onbekend zal voorkomen. Het is de Shelter, ontworpen door Ir. A. van der Goot. De Shelter was Van der Goots antwoord op het transportprobleem. Begonnen als afstudeeropdracht tijdens zijn studie vliegtuigbouwkunde, mondde het met behulp van overheidssteun uit in een kleinschalige productie van deze wagentjes. Werkelijk ieder onderdeeltje was door Van der Goot zelf bedacht. Ook de motor, die met slechts drie bouten vastzat, werd door hemzelf ontworpen. Het is een 1 cilinder 2 takt motortje van 228cc. Een drieversnellingsaandrijving met een automatische centrifugaalkoppeling brengt via een ketting het vermogen over op het enkele achterwiel. Twee onafhankelijk geveerde voorwielen met een uiterst simpele besturing en mechanische remmen completeren het geheel. De carrosserie was zeer eenvoudig uitgevoerd om de productiekosten laag te houden. De totale zelfdragende carrosserie weegt slechts 50 kg.

Een handvol Shelters werd uitvoerig getest door ze te verhuren. Helaas, na vele testen bleek het autootje nog lang niet productierijp te zijn. Daarnaast heeft de afnemende vraag naar dwergauto’s ervoor gezorgd dat het Shelter project gestrand is. Er zijn nog een paar Shelters bewaard gebleven. Het is de bedoeling om (minimaal) een daarvan te restaureren.

De DWAC voor leden

Het samen beleven van onze hobby maakt dat niet alleen gezelliger en leuker, maar gelet op de aard van de dwergauto’s (geen reservedelen, geen tekeningen, geen informatie) heb je keer op keer elkaar ook nodig voor allerlei tips. Ook worden vaak onderdelen geruild. En dat maakt de DWAC contacten alleen maar vriendschappelijker!

De website

Deze website is bedoeld om ons enthousiasme voor dwergauto’s en alles eromheen over te brengen. Daarnaast is het doel om van deze website een grote verzameling informatie over (onze) dwergauto’s te maken. Mocht je hier aanvullingen voor hebben, dan zijn die meer dan welkom. Mocht je meer belangstelling hebben voor dwergauto’s en alles wat erbij komt kijken, neem dan contact met ons op en misschien zien we je binnenkort op een van de evenementen!