Het kan u bijna niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Zoals u mag verwachten van een vereniging als de DWAC wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan.

Zo vragen wij u niet om gegevens  die de DWAC niet echt nodig heeft en delen we uw gegevens niet met partijen die daar niets mee te maken hebben. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de DWAC allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de secretaris van de Nederlandse Dwergautoclub.

Waarvoor verwerkt de DWAC persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens in het kader van:

 • Ledenadministratie
 • Clubblad 1 op 20
 • Website
 • Online fotoalbum
 • Online videoalbum
 • Taxaties

Welke persoonsgegevens verwerkt de DWAC?

De DWAC kan de volgende persoonsgegevens over zijn leden en begunstigers verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW)
 • Telefoonnummer (vast, mobiel)
 • E-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Lidnummer
 • Type lidmaatschap (lid/begunstiger)
 • Autogegevens (merk, type, kenteken, bouwjaar)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers)
 • Betaalvoorkeur (incasso ja/nee)
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Beeldmateriaal van auto’s en evenementen
 • Taxatierapporten

Verstrekking persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen

De DWAC geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of als wij bepaalde verenigingszaken hebben uitbesteed. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Mocht u bezwaar hebben tegen opname van uw persoonsgegevens in de ledenlijst of op de website (foto’s met zichtbaar kenteken en naamvermelding), wordt u verzocht dat  te melden bij de secretaris (adres en email adres: zie hieronder).

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Nederlandse Dwergautoclub
T.a.v. de secretaris
Burg. Beelaertspark 42
3319 AV Dordrecht
secretaris@dwac.eu
078 6164934

Versie 23 oktober 2018